PO FRANCUSKU / PO HISZPAŃSKU

Zajęcia prowadzimy w języku nauczanym, nawet na poziomie podstawowym. Starannie dobrane techniki tłumaczenia, przemyślane pomoce i polecenia sprawiają, że jest to możliwe.

KOMUNIKACYJNIE

Na naszych zajęciach proponujemy takie aktywności, aby mówił przede wszystkim uczeń, nie lektor. Podczas lekcji słuchacz ma możliwość znalezienia się w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych i rozmawiania w obcym języku po to, aby osiągnąć zamierzony cel, tak jak to się dzieje w realnym kontakcie z osobą francusko lub hiszpańsko języczną.

Rozwijamy wszystkie cztery istotne dla komunikacji kompetencje, czyli rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, mówienie oraz pisanie.

POPRAWNOŚĆ

Uczymy, że nie należy się bać mówić z błędami oraz że nie należy się bać być poprawianym! Zgodnie z hasłem : nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, rozmawiamy, bawimy się, gramy i … odpowiednio poprawiamy!

GRAMATYKA INACZEJ

Gramatyka to narzędzie do mówienia, nigdy cel sam w sobie! Pokazujemy naszym uczniom, jak można skutecznie i w bardzo przyjemny sposób poznawać jej zakamarki, aby czerpać satysfakcję z coraz trafniejszych i poprawnych wypowiedzi.

ZABAWA

W naszej pracy lektorskiej element zaskoczenia, dynamika zajęć, przyjemność, gry i dobra zabawa to sprawa numer jeden. Uczymy profesjonalnie, ale nigdy nudno! Do czego na lekcji językowej przydać się może piłeczka, klucz lub tasiemka ? Ćwiczenia gramatyczne zaczarujemy w grę planszową lub statki. Chcesz się przekonać? Zapraszamy do Hola La!

PROGRAM

Na naszych kursach realizujemy program autorski zgodnie ze wskazówkami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego oraz zgodnie z zasadą progresji spiralnej, czyli systematycznie powracamy do przerobionego już materiału, stale go wzbogacając o nowe elementy językowe. Proponujemy kursy o różnej intensywności, dopasowane do potrzeb uczestników.

NADZÓR METODYCZNY

Praca lektorów w Hola La poddawana jest regularnej ocenie, zarówno przez słuchaczy, jak i metodyka Centrum. Zapewniamy pomoc i nadzór metodyczny, materiały, pomoce naukowe, gry autorskie oraz inspirujemy się nawzajem