13-15 lat

Podczas zajęć z młodzieżą nasi lektorzy starają się znaleźć jak najlepszą metodę nauczania opartą o potrzebny i zainteresowania uczniów. W taki sposób są w stanie zapewnić najwyższą skuteczności zajęć.

Pracujemy metodą ,,zadaniową” (actionelle), która polega na poznawaniu gramatyki i słownictwa służącego zawsze do realizacji autentycznego i implikującego młodych słuchaczy zadania realizowanego w interakcji z innymi.  Dbamy również o to, aby poruszane na zajęciach tematy były jak najbliższe świata nastolatków. Czuwamy nad jakością zajęć poprzez systematyczną pracę nad wymową i poprawnością oraz dbamy o to, aby na lekcję nigdy nie wkradła się nuda czy monotonia!

Dzięki specjalistycznym szkoleniom nasi lektorzy są przygotowani także do pracy z dziećmi z dysgrafią oraz dysleksją.