Zajęcia w przedszkolach

Dla najmłodszych dzieci prowadzimy zajęcia grupowe w przedszkolach. Używamy naszej autorskiej metody Les Petits Français / Los Pequeños Españoles.