Dorośli

Z dorosłymi pracujemy ze starannie dobranymi podręcznikami dostępnymi na rynku, jednak w dużej mierze uzupełniamy je o nasze autorskie gry gramatyczne i komunikacyjne. Najważniejszym naszym celem pozostaje bardzo praktyczna nauka języka oraz nabycie przez ucznia takich umiejętności i narzędzi językowych, aby bez problemu poradził sobie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Dbamy o to, aby nauka języka kojarzona była z przyjemnością. Motywacja wewnętrzna, którą staramy się cały czas
wzmacniać i stymulować, jest kluczem do sukcesu. Oferujemy niezwykle atrakcyjne zajęcia o bardzo wysokiej skuteczności, nawet jeśli odbywają się tylko raz w tygodniu, stały nadzór metodyczny, starannie wybranych, najlepszych lektorów, nie tylko doskonale władających
językiem francuskim/hiszpańskim, ale posiadających doświadczenie w nauczaniu, pozytywną energię i poczucie humoru.