MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Centrum Języka Francuskiego i Hiszpańskiego Hola La zaprasza wszystkich uczniów klas 0, 1, 2 i 3 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem ,,Namaluj swoją Francję lub Hiszpanię”.

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Hola-la Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Leśnej 7c/16 w Józefowie. NIP 9512349443
  2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej.
  3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, która nie była nagradzana w innych konkursach.
  4. Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@hola-la.pl do dnia 10 grudnia 2022 r.
  5. W tytule maila należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła oraz numer kontaktowy do rodzica.
  6. Warunkiem wzięcia udziału jest również załączenie w mailu formularza zgłoszeniowego.
  7. Praca może zostać wykonana dowolną techniką w dowolnym formacie.
  8. Tematyka pracy powinna być ściśle związana z tematyką konkursu.
  9. Zastrzega się przesyłania prac stworzonych przez osoby trzecie oraz plagiatów.
  10. Rozstrzygnięcie nastąpi 15 grudnia 2022 r.